LOGO

EUGENIUSZ CHROBOK


Telefon komórkowy: 502 123 199
Telefon stacjonarny: 32 472 76 76
Email: eugeniusz.chrobok@wp.pl

Świadczymy usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych, począwszy od ustalenia wymagań inwestora, opracowania projektu architektoniczno-budowlanego wraz z pełną obsługą formalno-prawną zakończoną otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Na życzenie inwestora pełnimy również nadzór nad realizacją inwestycji aż do jej zakończenia.
Zakres naszych usług obejmuje:

 • - projekty indywidualne obiektów kubaturowych,
 • - adaptacje projektów typowych,
 • - projekty zabezpieczenia budynków przed wpływami eksploatacji górniczej,
 • - projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
 • - projekty obiektów użyteczności publicznej,
 • - projekty budynków gospodarczych i garażowych,
 • - inwentaryzacje budowlane,
 • - projekty nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących,
 • - projekty zmian sposobu użytkowania budynków oraz lokali,
 • - projekty termomodernizacji budynków istniejących,
 • - pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • - kosztorysy,
 • - projekty infrastruktury towarzyszącej (projekty zjazdów, ogrodzenia, studni, bezodpływowych osadników ścieków oraz przydomowej oczyszczalni ścieków).

Współpracujemy również z doświadczonymi branżystami w zakresie projektów instalacji wewnętrznych jak i przyłączy oraz z firmami działającymi w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji.

Adresy

 • Siedziba:
 • ul. Graniczna 2a
 • 43 - 410 Kończyce Małe
 • Biuro:
 • ul. Powstańców Śląskich 2
 • 44 - 341 Gołkowice

Siedziba

Biuro

Kontakt

 • Telefon komórkowy: 502 123 199
 • Telefon stacjonarny: 32 472 76 76
 • NIP 633-105-16-90, REG 276061772
 • Email: eugeniusz.chrobok@wp.pl